آسایشگاه خیریه حمایتی و توانبخشی صالحین توانمند (بقیه الله) در سال 1380 به شماره 12871 به ثبت رسید ، موسسه با عنایت به سه حوزه فعالیتی حمایتی ، توانبخشی و اجتماعی مندرج در اساسنامه با تحت پوشش قراردادن تعدادی از خانواده های نیازمند و تامین بخشی از نیازهای دارویی ، پوشاک ، اقلام غذایی ، پرداخت وام درمانی ، کمک هزینه تحصیلی ، اجاره مسکن و غیره فعالیت خود را آغاز نمود.

این موسسه در سال 1380 به همت زنده یاد ،جاوید نام ارسلان حکیم زاده تاسیس و  با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی کشور و استان تهران در راستای خدمت رسانی و حمایت از معلولین ذهنی – جسمی مطابق اساسنامه اقدام به پذیرش و نگهداری شبانه روزی معلولین مذکور در یک ساختمان استیجاری در منطقه فاز 2 شهر جدید هشتگرد نمود ، که بعد از پیگیریهای مکرر مجدداً ساختمانی در فاز یک، شهر جدید در 4 طبقه با فراهم نمودن شرایط و تجهیز بخشهای توانبخشی ، درمانی و … کمافی السابق به عزیزان بستری در آسایشگاه خدمات شبانه روزی ارائه داده است.

آدرس سایت

www.salehincharity.com