داکت اسپلیت به عنوان یک سیستم تهویه مطبوع می باشد که هم می توان برای گرم کردن محیط و هم برای خنک کردن محیط از آن استفاده کرد. پس برای گرمایش و سرمایش می توانیم از داکت اسپلیت برای فصل های گرم و سرد سال استفاده کنیم. به داکت اسپلیت ها، اسپلیت های کانالی نیز گفته می شود.

آدرس سایت

www.ductsplitmarket.com