نمونه کارهای
ویــــــدئویی

نمونه کار CX , TRX

باشگاه ورزشی هرمس

باشگاه ورزشی پرشین

نمونه کار کیک بوکس

نمونه کار اسپینینگ , فیتنس

نمونه کار باراسول , بادی پامپ

نمونه کار بادی ریتم

نمونه کار بدنسازی , فانکشنال

نمونه کار فول بادی